Ptáte se, jaké jsou nejčastější možnosti automatizace výroby? Dnešní článek vám je popíše tak, aby si každý laik dovedl udělat jasnou představu o tom, jak to v praxi funguje.

3 nejčastější možnosti automatizace výroby

Automatizace výroby a její výrobní procesy jsou závislé na pružnosti multifunkčních strojů a robotů. Rozdělujeme tedy 3 hlavní možnosti automatizace.

1. Flexibilní průmyslová automatizace

Flexibilní průmyslovou automatizaci výrobních procesů také označujeme jako pružnou. Pro pružný výrobní systém se používá označení FMS (Flexible Manufacturing systém). Je charakteristický vlastností systémů, které jsou schopny zpracovávat určité objekty na základě rychlé a pružné změny programu.

Roboti ulehčují práci!

Takové moderní prostředky pro vytváření pružné výroby jsou automatické manipulátory a průmyslové roboty. Trh je pokrytý od těch nejmenších robotů až po největší siláky. Japonská společnost FANUC na trh přináší více než 100 modelů nejrůznějších vlastností.

Robotizovaná pracoviště jsou uzpůsobena pro manipulaci pomocí průmyslových robotů a manipulátorů. V těchto provozech se využívá zejména univerzálnosti robotů, a to může poměrně efektivně šetřit čas z důvodů rychlých pohybů při složitějších manipulačních operacích. Tento způsob automatizace se hodí do kusové a malosériové výroby, zajišťuje vyšší stupeň pružnosti při nižší produktivitě práce.

2. Pevná automatizace ve výrobě

Pevnou automatizaci výrobního systému můžete někdy slyšet pod názvem tvrdé automatizované systémy. Tyto výrobní postupy jsou určeny především pro zpracování zpravidla jednoho výrobku ve velkých sériích v hromadné výrobě.

Jednotlivé pozice jsou osazeny jednoúčelovými nebo stavebnicovými obráběcími jednotkami. Jednoúčelové stroje a linky se vyznačují vysokou produktivitou práce, ale neumožňují vyrábět více typorozměrů. NC a CNC řízená pracoviště jsou určené pro automatický provoz. Je pro ně charakteristická pružná vazba mezi technologickými operacemi s možností změny v procesu výroby.

3. Internet věcí jako další nadstavba průmyslové automatizace

Existuje mnoho konceptů internetu věcí. Dnes se vyrábí roboty, které lze ovládat prakticky odkudkoliv na světě. Internet věcí je často spojován v souvislosti s automatizací v průmyslu a také v logistice v rámci konceptu Průmyslu 4.0. Tato platforma zkoumá, popisuje a zlepšuje výrobní proces. Každá společnost chce docílit navýšení produktivity a tento koncept je prostředkem, jak toho dosáhnout. Otevírá nové možnosti optimalizace nákladů.

Energetický průmysl investuje do IoT

K této optimalizaci a modernizaci výrobních procesů spějí především společnosti v energetickém průmyslu. Automatizace také probíhá ve strojírenské výrobě, ve výrobním průmyslu či zpracovatelském průmyslu. Jsou to velké společnosti, pro které je mnohdy nezbytné zjednodušit fungování výrobního procesu, a také mají finanční prostředky pro tak rozsáhlou investici.

Shrnutí:

1. Flexibilní průmyslová automatizace je postavena zejména na robotizaci výrobního systému.
2. Pevná automatizace ve výrobě zajišťuje sériovost výroby, jsou k tomu potřeba CNC, z anglického (Computer Numerical Controlled), stroje.
3. Internetu věcí, z anglického (Internet of Things), nedokážeme zabránit, jde s dobou.

Zajímá vás téma automatizace výroby ještě víc? Podívejte se na ukázkový příklad přímo z praxe: MEGATECH Industries: Automatizace přispívá k lepší stabilitě výroby.