Automatizované svařování se používá v celé řadě průmyslových odvětví, nejčastěji v tom automobilovém. Tam se obloukové svařování automatizuje již od 60. let minulého století jako spolehlivá a prověřená výrobní metoda, která zvyšuje přesnost, bezpečnost a efektivitu.

Hlavní hnací silou automatizace svařování byla vždy snaha o snížení dlouhodobých nákladů, zvýšení spolehlivosti a produktivity. Ostatně stejně jako u všech jiných automatizovaných řešení, kde se využívají moderní průmyslové roboty. 

V současnosti však vyvstala ještě jedna motivace, a to mnohem urgentnější než je snižování nákladů. Průmysl se totiž probudil do světa, ve kterém chybějí svářeči.

Nová generace svářečů vypadá o dost jinak než jejich předchůdci.

Vymírající profese

Jak je to možné? Jen si vzpomeňte, kdy naposled jste někoho slyšeli nadšeně prohlásit, že se půjde vyučit svářečem. S vidinou, že jeho práci stejně za pár let převezmou rychlejší, přesnější a levnější robotická ramena….

Zkušenější svářeči proto odcházejí ve velkém počtu do důchodu a není vyškolen dostatek certifikovaných svářečů, kteří by je nahradili. A to v celém západním světě, potažmo i v jiných částech světa, kde je vysoká životní úroveň.

Americká svářečská společnost (AWS) odhaduje, že do roku 2024 bude v oboru chybět téměř 400 000 svářečů. Řešení je nasnadě a jmenuje se robotické svařování.

Robotické svařování v praxi. Jak vypadá spolupráce člověka se strojem?

Robotičtí svářeči

Robotické svařovací stroje mohou být certifikovány svářečským inspektorem. To znamená, že stroj projde přesně stejným testováním a kontrolou jako každý adept na svářečský certifikát. Řemeslná kvalita je tedy zaručena. 

Už dnes přitom existuje byznys spojený s pronájmem robotických svářečů. Společnosti, které robotické svářečky nabízejí, mají sice velké počáteční náklady na nákup robota, ale poté již nemusí platit průběžné mzdy. Firmy si mohou robota pronajmout za hodinovou sazbu, čímž ušetří na nákladech i na rizicích a nepříjemnostech jako je např. propouštění při ztrátě klienta / zakázky atd.

Pohled do automatizované továrny Audi, která také využívá robotické svařování.

Co bude s lidmi? 

Zní to trochu strašidelně. Podniky bez lidí, zvýšená nezaměstnanost v některých profesích a tak podobně. Ale to platí jen na první pohled. Skutečnost je mnohem složitější a mnohem méně děsívá. Automatické svařování totiž umožní lidem a robotům pracovat vedle sebe a lépe tak plnit požadavky podniků.

John Ward ze společnosti Kings of Welding to vysvětluje jednoduše: 

„Stále více svářečských firem musí odmítat zakázky kvůli nedostatku pracovních sil. Automatizace svařování neznamená nahrazení zaměstnanců roboty, je to zásadní krok k uspokojení poptávky průmyslových odvětví. Na velké zakázky ve výrobě nebo ve stavebnictví, které vyžadují k provozu více svářečů, se někdy musí čekat týdny nebo měsíce, než se najde volná velká skupina certifikovaných svářečů.“

Díky robotům mají totiž firmy možnost efektivněji rozdělit své zdroje tak, aby dosáhly co nejlepšího výsledku. Zkušenější svářeči zvládnou náročnější svary s vyšší hodnotou a roboti zvládnou základní svary, které nevyžadují složité programování.

Profesionální svářeči mají obvykle větší flexibilitu než stroj, aby se přizpůsobili různým prostředím, zatímco roboty dosáhnou spolehlivých výsledků při nastavených parametrech. A tak bychom mohli pokračovat pořád dál. Práce pro lidi prostě stále bude. Jen bude efektivnější a příjemnější, protože ty repetitivní části zastane stroj.

Pokud vás zajímají detaily, jako např. co všechno takový svařovací robot zvládne, jaký používá software nebo jaké jsou jeho pohybové možnosti, podívejte se na prospekt robotické řady FANUC Arc Mate, která je určena pro svařování elektrickým obloukem.

FANUC Arc Mate v akci. 

Místo hrozby příležitost

Odhad růstu odvětví robotického svařování do roku 2026 je 8,7 %. Nejprudší růst se předpokládá v automobilovém a dopravním průmyslu, přičemž dvěma hnacími silami jsou zvýšená poptávka po výrobě vozidel v rozvíjejících se ekonomikách a nově také  elektromobilová revoluce, která si vyžádá nové výrobní linky i postupy.

V tomto ohledu nejvíce roste asijsko-pacifický region (východní Asie, jihovýchodní Asie, Oceánie). Premianty jsou Čína a Indie, které využily vládní programy „Make in India“ a „Made in China 2025“, kde bylo robotické svařování ve výrobě jednou z klíčových podmínek zapojení do programu. 

Takže ve výsledku vlastně dobrá zpráva. Stovky tisíc chybějících svářečů jsou místy hrozby spíše úžasnou příležitostí, jak transformovat celé obory a výrobní procesy na rychlejší a efektivnější a zároveň vytvořit lepší pracovní podmínky pro lidi. 
Přehledný sortiment robotů FANUC včetně jejich vlastností, výhod a všech dalších informací najdete v přehledném vyhledávači robotů na stránkách společnosti FANUC.