Co je robotizace a jaké jsou novinky v této oblasti? V rozhovoru nám Ing. Petr Duchoslav, generální ředitel společnosti FANUC Czech, prozradil, nejen novinky z oblasti robotizace, ale i na co si dát pozor, pokud chceme automatizovat výrobu průmyslovými roboty.

Co je to robotizace?

Jedná se o proces, při něž je nahrazován lidský faktor ve výrobě průmyslovými roboty. S tématem robotizace se pojí koncept Industry 4.0, tzv. Průmyslová revoluce 4.0. Robotizace je čím dál častější. Roboty procházejí neustálou inovací. Automatizace výroby výrazně zvyšuje produktivitu a zároveň snižuje nároky na lidské zdroje.

Jak rychle se vyvíjí tato oblast?

Automatizace průmyslovými roboty se rozvíjí velmi dynamicky. Meziroční nárůst se pohybuje okolo 10 – 20 %. A podle nejrůznějších průmyslových organizací tato tendence výhledově vydrží, možná dokonce ještě naroste.

Prozradíte nám novinky z oblasti robotiky?

V současné chvíli je největším trendem tzv. kolaborativní robotika. Spočívá v tom, že roboty mohou pracovat v bezprostřední blízkosti lidí, aniž by bylo zapotřebí bezpečnostních zábran. Společnost FANUC v roce 2016 uvedla na trh robot CR-35iA.

Největší výhodou je, že ve spolupráci s člověkem usnadní pracovníkům úkony, které jsou fyzicky velmi náročné. Například uzvedne až 35 kg. Robot reaguje na dotyk. Pokud se k vám při práci přiblíží, můžete ho s klidem odstrčit.

Dokonce se nemusíte bát, že by se na vás naštval. (smích) Kromě hmatového čidla má schopnost robotického vidění – iR vision, nebo lze nainstalovat snímače 3D Area Sensor, ty umožňují rozlišovat mezi jednotlivými součástkami a podávat je pracovníkovi, stále za zachování nejvyšších bezpečnostních pravidel.

Roboty jsou neustále průběžně zdokonalovány a přibývá jim funkcí. Namátkou zmíním digitalizaci, senzoriku, sběr dat, přenosy a zpracování informací na úrovní jednoho stroje, výrobní haly nebo dokonce celé továrny.

Jaká pracoviště se dají automatizovat?

Pro robotizaci pracovišť v podstatě neexistují jasné limity. Jde hlavně o investici a její návratnost. Roboty se hodí do všech odvětví průmyslové výroby, od potravinářství přes oděvy až po automobilky. Hlavním iniciátorem automatizace pomocí průmyslových robotů je právě zmiňovaný automobilový průmysl.

Jaké jsou výhody investice do robotizace výroby?

Primární výhodou automatizace je ta, že automatizovaný provoz dokáže lépe konkurovat podnikům, které využívají levnou pracovní sílu, tzn. lidské zdroje. Snížením lidského faktoru a automatickým nastavením průmyslových robotů se snižují nejen nároky na lidské zdroje, ale zároveň se snižuje i chybovost, protože programovatelný robot se drží zadání. Z toho vyplývá vyšší produktivita práce a lepší kvalita finálního výrobku.

Díky automatizaci je jistá i návratnost, a to nejen z finančního hlediska, ale také v podobě lidského zdraví. Tím, že lidé nemusí pracovat v drsném prostředí a s těžkými součástkami, chrání si své zdraví, a i jejich výkon je pro firmu ekonomičtější.

Automatizační technika umožňuje společnostem být nezávislé na dostupnosti (levné) pracovní síly, a proto jsou schopnější pružně reagovat na výkyvy poptávky.

Proč bychom se měli rozhodnout do robotizace investovat?

Špičkové stroje vám zajistí ještě chytřejší automatizaci. Robotizace práce zvyšuje produktivitu a flexibilitu výroby a snižuje náklady na energii. V kombinaci s prvotřídními doplňky, jakými inovativní systémy jsou, je možné roboty programovat skrze software.
Lze tak ovlivnit inteligenci přístroje, pohyblivost a bezpečnost. Není nadsázkou říct, že se možnosti v robotice rozšiřují každý den. Inteligentní automatizace je dostupným řešením nejen pro velké, ale už i pro střední firmy.

Co je dobré vědět, než dojde k automatizaci průmyslovými roboty?

Myslím, že do začátku je dobré se zamyslet nad pěti záchytnými body.

1. Jak velkou mám firmu? – Automatizace výroby má smysl pro střední a velké podniky. Malopodnikatelé těžko do své výroby umístí průmyslové roboty, nehledě na to, že v tak malém nákladu neexistuje ani teoretická finanční návratnost investice.

2. Do jaké míry chci provoz automatizovat? – Zde si pokládám otázku, zda chci robotizovat celou výrobu nebo třeba jen jeden krok. Podle toho volím počet a výkonnost robota.

3. Jaký robot je vhodný pro mou výrobu? – Existuje 7 základních typů průmyslových robotů, ovšem v různých výkonech. Jedná se o spolupracující roboty (kolaborativní robotika), kloubové roboty, delta roboty, paletizační roboty, roboty pro svařování elektrickým obloukem, roboty s vrchní montáží a lakovací roboty. Například společnost FANUC, která nabízí nejširší nabídku průmyslových robotů na světě, disponuje více než 100 modely.

4. Analýza informační základny. – Jakákoliv automatizace řízení si žádá podrobnou analýzu informační základny s výstupy, které zabezpečují všechny nároky pro plánování suroviny, polotovaru či finálního výrobku s tím, že rozpracovaná výroba se stane nepřetržitě sledovanou.

5. Investice. – Na základě vyhodnocená analýzy je potřeba zvážit a propočítat investici, která je sice zprvu poměrně vysoká, ale v dohledné době nejen návratná, ale dokonce velmi výdělečná.