Přemýšlíte nad nákupem nového CNC stroje v roce 2017, ale nechcete ho kompletně zaplatit ze svojí kapsy? Program Technologie rozdělí do roku 2020 mezi tuzemské podnikatele přibližně 6 miliard korun. Jaké jsou podmínky pro získání dotace na CNC?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podporuje nákup CNC strojů v rámci dotačního programu Technologie. Podnikatelé mohou požádat o dotaci na dlouhodobý hmotný majetek, nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu. Z dotace si mohou pořídit také nezbytný software, zajišťující funkčnost strojů.

Podniky do 49 zaměstnanců mají šanci

Dotační program se zaměřuje na podporu mikro a malých podniků. Šanci k získání dotace pro nákup CNC stroje, výrobního stroje či jiného technologického vybavení proto mají podniky s maximálním počtem 49 zaměstnanců. O dotace mohou zažádat podnikatelé ze zpracovatelského průmyslu a z oblasti vodohospodářství.

Výše dotace na nákup CNC? Až 20 milionů pro podnik

A kolik vlastně můžete v rámci dotace na výrobní stroje získat? Její výše se pohybuje v rozmezí od 100 tisíc až do 20 milionů korun, což může stačit na kompletní vybavení podniku nebo na jeho značné rozšíření.

Program obsahuje hned dvě výzvy číslo IV. a V., vyhlašované společně. První z nich je určena subjektům, které již mají za sebou minimálně tříletou historii a jsou v podnikání úspěšné. U těchto podniků je možné dosáhnout dotace od 1 do 20 milionů korun.

Druhá se naopak zaměřuje výhradně na záměry začínajících podnikatelů, kam spadají všechny firmy fungující na trhu méně než tři roky. Jeden takový projekt může být podpořen 100 až 225 tisíci korunami. Procentuální podpora bude přitom činit 45 % způsobilých výdajů.

Další podmínka: Zvýhodněny jsou konkrétní regiony

Počet zaměstnanců a podnikatelská historie nejsou jedinými omezujícími podmínkami. Dotační program je určen pro podniky v podporovaných regionech, což je bráno na zřetel především u vyšších finančních částek. Přinášíme vám seznam zvýhodněných regionů v ČR:

Podporované okresy:

Karlovy Vary, Sokolov, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem, Louny, Děčín, Chomutov, Most, Bruntál, Opava, Ostrava – město, Karviná.

Obce s rozšířenou působností:

Frýdlant, Šumperk, Zábřeh, Jeseník, Uničov, Šternberk, Vsetín, Lipník nad Bečvou, Přerov, Moravské Budějovice, Znojmo, Moravský Krumlov, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Bystřice nad Pernštejnem.

Co bude hodnoceno při výběru?

Aby byla žádost o dotaci na CNC stroje úspěšná, musíte doložit splnění určitých požadavků. Komise bude hodnotit například ekonomický dopad projektu na rozvoj firmy, proto je nutné dodat podložený odhad růstu tržeb.

Podnik musí doložit i uplatnitelnost zvýšené produkce či služeb na trhu a zároveň dodat kvalitně zpracovaný, podrobný a realisticky nastavený rozpočet projektu. Předpokládá se také nárůst počtu zaměstnanců firmy.

Nové výzvy by měly být otevřeny na podzim

Kdy můžete o dotace na CNC stroje požádat? Dotační programy jsou momentálně uzavřené a nové výzvy by měly být otevřeny na podzim 2017. Do té doby mají podnikatelé možnost důkladně si prostudovat, jak probíhá proces k získání dotace a co konkrétně budou k žádosti potřebovat.

OPPIK otevřel v období 2014 – 2020 ještě další tři dotační programy. Kromě malých a středních podniků podpoří také Rozvoj výzkumu a vývoje, Efektivnější nakládání energií a Rozvoj informačních a komunikačních technologií. Celkově tak rozdělí necelých 120 miliard korun.