V oboru programování CNC strojů je nabídka práce široká. Robotizovaných pracovišť přibývá, na rozdíl od absolventů technických oborů. Jaký plat dnes bere programátor a jaký obsluha CNC strojů?

Ve vysoce konkurenčním prostředí roste nejen nabídka práce na CNC, ale také platy programátorů a obsluhy CNC strojů. Pohybují se nejčastěji v rozmezí od 24 tisíc až do 40 tisíc korun. A je pravděpodobné, že do budoucna platy v tomto technickém odvětví ještě porostou.

Rozdíly v platech? Zkušený programátor si vydělá i více

Náplň práce operátora, seřizovače a programátora CNC strojů se samozřejmě liší a odbornosti odpovídá také výše ohodnocení.

Operátor nebo seřizovač CNC strojů obrábění má na starosti obsluhu a seřízení CNC strojů, které by měl zvládat na základě výkresové dokumentace a technologických postupů. Operátoři upravují parametry obrábění na obsluhovaných strojích a mají na starosti také jejich ošetřování a základní údržbu. Úzce spolupracují s programátory.

Zkušený programátor CNC strojů musí umět samostatně tvořit programy pro obráběné díly, zvládnout komplexní technologickou přípravu dílů, určených pro obrábění, ověřování programů na počítačích a jejich optimalizaci. Zároveň může být zodpovědný za zvyšování kvalifikace obsluhy CNC strojů, operátoři nebo seřizovači by se proto od něj měli také něco naučit. Na portálu jobs.cz je možné najít nabídky na práci zkušeného programátora průmyslových robotů a CNC strojů i za 50 000 Kč měsíčně.

CNC programátor či operátor bez praxe sice najde práci také snadno, ze začátku si však nevydělá tolik, jako zkušený programátor CNC strojů. „Trvá dva až pět let, než mohu operátorovi CNC stroje dát práci s vědomím, že ji provede naprosto nezávisle. A to mluvím o někom s technickým vzděláním,“ uvádí ve svém příběhu zákazníka FANUC zakladatel firmy Nelissen specializované na obrábění, Paul Nelissen. Zkušenost je tedy při CNC programování a obsluze CNC strojů zcela zásadní.

Jak se liší plat v ČR a jinde ve světě?

Nabídka práce na CNC je v Česku nejlépe ohodnocena ve velkých městech, mezi nimiž vede Praha. Ještě mnohem lepších výdělků však můžete dosáhnout při práci na CNC v zahraničí. Plat programátora CNC v Německu, v Rakousku či v Anglii může být i několikanásobně vyšší.

Je však třeba dobře ovládat příslušný cizí jazyk a počítat také s vyššími životními náklady v daných zemích. Náplň práce je v Česku i v zahraničí podobná, zkušený programátor či operátor se znalostí jazyka by proto neměl mít problém se rychle zorientovat.

Když CNC stroje obsluhují roboty

Na rozdíl od samotného programování, lidská obsluha CNC strojů může být alespoň částečně nahraditelná. Mohou ji totiž provádět roboty, které mají oproti lidem několik výhod. Nikdy se neunaví, mohou pracovat nepřetržitě. Do stroje navíc dokážou vstoupit hned po otevření a šetří tak čas. Práce obsluhy CNC strojů je tedy při využití robotů také efektivnější.

Například firma Nelissen přešla kvůli nedostatku pracovníků na robotické řešení v podobě šestiosého robotu FANUC a systému IRS-CW. CNC stroje už tak obsluhují přímo roboty. Pracovníci mají díky tomu více času na programování CNC strojů a na další aktivity, které požadují vyšší kvalifikaci

Pracovní náplň je pak také více baví, protože práce obsluhy CNC stroje se stále opakuje a může být po nějaké době trochu nudná.

Práce obsluhy CNC strojů je na robotizovaném pracovišti samozřejmě také bezpečnější, protože robotům nehrozí žádné úrazy a zranění. V případě spolupráce CNC strojů nebo robotů s lidmi pak musejí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření pro práci na robotizovaných pracovištích.

Náplň práce operátora CNC strojů: Mýty a fámy

Nedostatek zájemců o práci na CNC strojích může být podle Paula Nelissena způsobena špatnou edukací a nesprávnou představou o náplni práce obsluhy CNC strojů. „Profese soustružníka nebo frézaře stále ještě vzbuzuje představu muže ve špinavých montérkách prosáklých olejem, po kolena ponořeného v kovových odřezcích,“ uvádí.

Pracoviště jsou přitom dnes čistá, vysoce moderní a tato imaginace je tedy velice zcestná. Nesprávné vnímání pak vede k nedostatku absolventů technických oborů a celkově k nedostatku pracovníků.

Pokud vás práce na CNC strojích zaujala a přemýšlíte o změně v kariéře, jsou tu pro vás dostupné speciální rekvalifikační kurzy, na kterých se můžete naučit obsluhu CNC strojů, ale i základy jejich programování.