Podmínky užití webu a poučení o ochraně osobních údajů

 • Vlastníkem internetových stránek factoryautomation.cz a správcem osobních údajů je společnost FANUC Czech s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 3142/7, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (dále jen „Vlastník“). Provozovatelem internetových stránek factoryautomation.cz je společnost Marketup s.r.o., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „Provozovatel“).

Autorská práva

 • Vlastníkovi náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách factoryautomation.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
 • Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.
 • Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách factoryautomation.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat

 • Přístup na stránky factoryautomation.cz může být spojen s poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení „GDPR“ (tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen „Nařízení“) a všech s ním souvisejících předpisů, a předpisů, které je v budoucnu nahradí.
 • Na webu factoryautomation.cz používáme soubory cookie a moduly plug-in pro sociální sítě, což může být spojeno se zpracováním osobních údajů Uživatele.

Kontaktní údaje na Vlastníka jakožto správce osobních údajů:

Email: marketing.cz@fanuc.eu

Telefon: +420 234 072 900

Kontaktní údaje na Provozovatele:

Email: info@marketup.cz

Telefon: 227 026 943

Podmínky a poučení pro ochranu osobních údajů:

 • Prostřednictvím kontaktních, registračních a dalších webových formulářů budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail.
 • Tyto osobní údaje použijeme pouze pro účely zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje budeme evidovat po dobu neurčitou.
 • Na svých webových stránkách budeme shromažďovat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování:
TypNázevÚčelMaximální doba zpracování
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informací včetně informací o konkrétních aktivitách na webových stránkách (konverze)540 dnů
Cookies třetích stranGoogle AdwordsIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů
Cookies třetích stranGoogle DoubleclickIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů
Cookies třetích stranFacebookIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)180 dnů
Cookies třetích stranAdformIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Adform, opětovné cílení reklamy (retargeting)90 dnů
 • Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze s vaším výslovným souhlasem, který můžete kdykoli odvolat buď prostřednictvím přijatého obchodního sdělení nebo zasláním požadavku na emailovou adresu Provozovatele nebo Vlastníka, případně na adresu sídla společnosti Provozovatele nebo Vlastníka.
 • Na svých webových stránkách budeme shromažďovat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a dobou zpracování:
TypNázevÚčelMaximální doba zpracování
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informací540 dnů
Cookies třetích stranSeznam – SklikIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Vlastníkem, osobní údaje však pro Vlastníka mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Marketup s.r.o., sídlem Plzeňská 345/5, Praha 5, 15000. Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné zde: http://marketup.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark.

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Watson marketing – IBM –  sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722, United States

Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné zde:  https://www.ibm.com/privacy/details/cz/cs/

Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 • Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování používáme úložiště renomovaných globálních společností. Data jsou zálohována převážně ve vlastních či cloudových úložištích globálních dodavatelů v regionu EU, případně u dodavatelů, kteří splňují podmínky Data Privacy Shield – bližší informace o skupině těchto dodavatelů a ochraně dat naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/. Uložená data jsou zabezpečena šifrováním a v rámci naší společnosti jsou zavedena technicko organizační opatření pro ochranu osobních údajů.
 • Formuláře chrání reCAPTCHA a vztahuje se na ně Ochrana soukromí a Smluvní podmínky Google.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:

–    vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies resp. údajů o chování návštěvníka webu,

–    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

–    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě    požadovat omezení zpracování,

–    požadovat po nás odstranění těchto osobních údajů,

–    na přenositelnost údajů,

–    v případě jakéhokoli požadavku týkajícího se zpracování osobních údajů nebo pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Vlastníka nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Změny v politice ochrany osobních dat

Vlastník si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Uživatel nesmí vkládat na stránky factoryautomation.cz žádný obsah, který by porušoval práva třetích stran nebo právní předpisy.

V rámci jednotlivých sekcí můžete vkládat své komentáře. Odesláním komentáře Uživatel potvrzuje, že mát neomezené právo k obsahu komentáře a jeho uveřejněním nebo jiným použitím Vlastníkem nebudou poškozena práva třetích osob. Je-li komentář nebo jeho část autorským dílem, uděluje Uživatel Vlastníkovi souhlas k tomu, aby s tímto dílem neomezeně nakládal, zejména jej citoval nebo jinak používal pro své marketingové a obchodní účely.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, výroky nebo komentář vložený Uživatelem nebo třetí stranou.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Na závěr

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost stránek factoryautomation.cz, za obsah, který vložila třetí strana nebo je odkazem na jiné webové stránky, ani za názory vyjádřené uživateli na těchto stránkách.

Vlastník stránek nenese odpovědnost za nefunkčnost stránek factoryautomation.cz ani za jakoukoliv škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s užitím těchto stránek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 9. 2021.