Zajímá vás, jaký bude rok 2016 pro průmyslové roboty a CNC stroje? Kam se bude automatizace výroby dále posouvat? Jaké nové roboty se chystají? A kde má robotizace ještě rezervy? Jsou vůbec nějaké? Zeptali jsme se Sales Engineera společnosti FANUC Czech, Michala Žáčka.

 

FOTO: Trendy v automatizaci podle FANUC

Jedním z cílů FANUC je zaměřit se na automatizaci výroby produktů denní potřeby.
Foto: Koláž Miroslavy Blaškové

Ve kterých evropských zemích působí společnost FANUC Robotics?

Společnost FANUC má zastoupení ve všech evropských zemích. Ve státech, kde FANUC Robotics nemá vyloženě oficiální pobočku, je pak zajišťována podpora pobočkami v sousedních zemích.

Ukázkovým příkladem je například Slovensko, které má v oblasti průmyslových robotů FANUC na starost právě Česká republika. To znamená, že na Slovensku působí naši kolegové, kteří zde zajišťují podporu prodeje průmyslových robotů, CNC strojů i CNC řídicích systémů. Vše je ale řízeno z Čech.

Plánuje FANUC v příštím roce rozšíření na další evropské trhy? Případně kam?

Jak jsem již řekl výše, v Evropě není v podstatě kam se rozšiřovat. Pravděpodobné však samozřejmě je, že budou vznikat pobočky v těch zemích, kde ještě nejsou. Dále mohou vznikat také nové pobočky ve státech, kde FANUC již sice přímo působí, ale bude to nutné v rámci rozšíření kapacit a zvedání prodeje. Ideální představa je, že FANUC bude mít přímé zastoupení pro průmyslovou automatizaci ve všech evropských zemích.

V jakém odvětví je největší poptávka po průmyslových robotech a CNC strojích?

Největší poptávka po průmyslových robotech a CNC strojích je jednoznačně v automobilovém průmyslu. Dále je to samozřejmě i potravinářský průmysl, ve kterém se hojně využívají automatizované výrobní linky, stroje na balení a paletizační roboty. Velká poptávka po robotech a obecně po automatizaci výroby je v současnosti také v oblasti výroby domácích potřeb i různých dalších výrobků pro denní použití.

Kde vidíte potenciál pro rozvoj robotiky a automatizace v roce 2016?

Cílem FANUC je zaměřovat se nejen na využití průmyslových robotů a CNC systémů v automobilovém a potravinářském průmyslu, ale právě i na automatizaci výroby produktů denní potřeby. Expanzi robotiky tedy do budoucna plánujeme hlavně zde.

Existuje ještě nějaký obor, kde má robotizace rezervy?

Myslím si, že nikoli. Robotizace se v současnosti zaměřuje skutečně na všechny obory, kde to má smysl. Samozřejmě se dá vždycky něco zlepšovat, zdokonalovat a dále vyvíjet. Že by však robotizace někde měla velké rezervy, to ne.

Na jaké nové typy robotů se FANUC Robotics zaměřuje?

FANUC Robotics se v současnosti nově zaměřuje na vývoj tzv. kolaborativních robotů, které mohou pracovat v bezprostřední blízkosti lidí, aniž by k tomu bylo zapotřebí jakýchkoli bezpečnostních zábran. V tomto roce jsme vyvinuli kolaborativního robota CR-35iA, kterého jsme v Čechách představili na MSV 2015. FANUC je přitom jedinou firmou na světě, která má oficiální certifikát na to, že jde skutečně o kolaborativního robota, který splňuje všechny bezpečnostní normy.

Tento certifikát nevlastní žádní jiní výrobci průmyslových robotů. Ti přitom kolikrát některé roboty jako kolaborativní uvádějí, ale spolupracující s člověkem ve skutečnosti vůbec nejsou. Mimochodem nejvíce poptávek po našem kolaborativním průmyslovém robotu je právě z automobilového průmyslu.

Které nejčastější důvody vedou továrny k automatizaci ve výrobě?

Motivace továren k průmyslové automatizaci výroby je jednoznačně zefektivnění a zkvalitnění výroby, a to hlavně tam, kde dochází k velké sériové výrobě. Dalším důvodem je také zrychlení a zjednodušení těžké práce, jakou je například paletizace, na kterou jsou nasazováni paletizační roboty.

Daří se vám oslovit také menší a středně velké firmy?

Ano, v poslední době máme dost poptávek po průmyslových robotech také od malých a středně velkých podnikatelů. Je to hlavně dáno klesající cenou průmyslových robotů, kdy jsou pro menší a středně velké firmy finančně dostupnější. V budoucnu se tuto oblast určitě chystáme ještě více podpořit tím, že bude docházet k výrobě ekonomických variant průmyslových robotů, které budou stejně kvalitní jako ostatní roboty FANUC a zároveň cenově velmi příznivé. Co se týče zájmu o CNC stroje, i ten má obecně stále stoupající tendenci.

Kde mohou zájemci vidět stroje FANUC v roce 2016?

Hlavní akcí pro nás je každoročně Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (MSV Brno 2016), kde vystavujeme průmyslové roboty, CNC obráběcí stroje i CNC řídicí systémy.

V poslední době se však zaměřujeme i na menší veletrhy, jako například veletrh AMPER v Brně nebo Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře (MSV Nitra 2016). V roce 2015 jsme průmyslové roboty FANUC vystavovali také na veletrhu EMO v Milánu, což byla skutečně velká významná akce evropského měřítka. Zde plánujeme vystavovat i v budoucnu.