Zatímco v regálech obchodů narážíme v průběhu let na víceméně stejné potravinářské zboží, způsoby jeho výroby a distribuce se mění. Řeč je pochopitelně o modernizaci tohoto průmyslového odvětví, které je čím dál více provázané s automatizací a robotizací. 

Běžnému člověku ale možná ani nedochází, v čem všem má tento technologický vývoj vliv na potraviny, které má doma. Pojďme se blíže podívat na oblasti, v nichž robotizace ovlivňuje potravinářský průmysl.

 

Zemědělství

 

Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznamnější obory pro robotizaci, zemědělství mezi ně pravděpodobně hned nezařadíte. Ale i zde mají roboty čím dál častější využití, což má vliv na další kroky v „cestě“ potraviny od prvotních surovin až po hotový produkt.

Robotické aplikace se již využívají například při zpracování sazenic a výsadbě, stejně jako při sběru a třídění vajec nebo autonomním krmení či dojení. K monitorování polí využívají zemědělci drony i autonomní pozemní vozidla, která už existují i v podobě traktorů.

 

Výroba potravin

 

Zde už asi není tak těžké si představit, co představuje náplň práce robota. Dnes je celkem běžné, že automatické linky obstarávají primární zpracování potravinářských surovin – čistí je, třídí nebo přepravují. Robotické aplikace nacházejí využití například i v řeznictví.

Během sekundárního zpracování potravin se pak roboty zapojují do procesu mícháním směsí, tepelným zpracováním, mrazením nebo detekováním závadných produktů.

 

Balení potravin

 

I v této činnosti je automatizace už dlouho známým pomocníkem, ovšem v dnešní době je možné kromě dílčích úkonů automatizovat již celý proces balení. Od jednotlivých položek (vložení do materiálu a zabalení) přes kompletování do větších balíků až po jejich přesun na paletách do dopravního prostředku. Potravinářské firmy využívají tohoto potenciálu v čím dál vyšší míře.

 

Doručování potravin

 

Naopak autonomní doručení jídla až k zákazníkům může ještě znít tak trochu jako sci-fi. Možná ale budete překvapení tím, že řada společností už s tímto modelem experimentuje. Poptávka po efektivní dopravě zboží všeho druhu včetně potravin navíc narostla s příchodem pandemie.

Například společnost Uber plánuje v roce 2022 doručovat jídlo přes svou službu Uber Eats pomocí vozidel bez řidičů, zatím však jen v americkém městě Santa Monica. Bude zajímavé sledovat, jak rychle se tento trend rozšíří i do dalších měst a kontinentů. Potenciál k tomu je vysoký.